Jesenski vozni red

142 – SAMOBOR – Klake – TERIHAJI  (u primjeni od 11.10.2021. godine)

145 – SAMOBOR – SLANI DOL (u primjeni od 06.09.2021. godine)

146 – SAMOBOR – Otruševac – VRHOVČAK (u primjeni od 08.11.2021. godine)

148 – SAMOBOR – OTOK (u primjeni od 11.10.2021. godine)

150 – SAMOBOR – Grdanjci – Kršlin – GORNJA VAS (u primjeni od 08.11.2021. godine)

150A – SAMOBOR – Grdanjci – NORŠIĆ SELO (u primjeni od 06.09.2021. godine)

151 Samobor – Sv. Nedelja – Črnomerec (u primjeni od 06.09.2021. godine)

153 Samobor – Sv. Nedelja – Ljubljanica (u primjeni od 06.09.2021. godine)

155 – SAMOBOR – Sv. Nedjelja – ZAGREB (AUTOBUSNI KOLODVOR) (u primjeni od 06.09.2021. godine)

156 Samobor – Strmec – Črnomerec (u primjeni od 06.09.2021. godine)

157 – SAMOBOR – Sv. Martin – GALGOVO (u primjeni od 06.09.2021. godine)

158 – SAMOBOR – Cerje – BUKOVJE (u primjeni od 06.09.2021. godine)

159 – ZAGREB (SAVSKI MOST) – Galgovo – DREŽNIK / SV. MARTIN (u primjeni od 06.09.2021. godine)

160 Mala Gorica – Kerestinec – Ljubljanica (u primjeni od 06.09.2021. godine)

162 – SAMOBOR – Sv. Nedjelja – Novaki – Rakitje – ČRNOMEREC (u primjeni od 06.09.2021. godine)

260 Lulić – Jastrebarsko – Zagreb (u primjeni od 22.09.2021. godine)

261 – KLINČA SELA – Repišće – NOVO SELO (u primjeni od 06.09.2021. godine)

263 Zagreb (S. Most) – Kupinečki Kraljevac – Donja Kupčina (u primjeni od 06.09.2021. godine)

264 – JASTREBARSKO – Klinča Selo – ZAGREB (aut. kolodvor) (u primjeni od 06.09.2021. godine)

265 – PISAROVINA – LIJEVO SREDIČKO (u primjeni od 06.09.2021. godine)

Kontaktirajte nas

Autoturist Samobor d. o. o.
za prijevoz putnika i robe,
turizam i trgovinu

Adresa:
Dobriše Cesarića 26,
10 430 Samobor

Telefon: 01 / 33 66 610
Fax: 01 / 33 66 611

Radno vrijeme:
radni dan 08 - 16 sat

ZA TURISTIČKA AGENCIJA - AUTOTURIST PARK
01 / 48 29 – 474
01 / 48 14 – 643


Prikaz veće karte